Bent u op zoek naar iemand die een EPB certificaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag afgeven ?
U bent op het goede website !

Waarom die nieuwe regelgeving ?

Reglementation PEB

Om de huidige energie-uitdaging aan te pakken heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest o.a. een ordonnantie goedgekeurd die de vermindering beoogt van het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot die verband houden met de exploitatie van gebouwen, zonder dat de gebruikers aan comfort moeten inboeten: de EPB-reglementering.

Deze reglementering vloeit voort uit een Europese verplichting. In België hebben het Vlaams en het Waals Gewest dus ook EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar kunnen op een andere wijze worden toegepast.

Voor het Brussels Gewest gaat het om een belangrijke tool om de doelstelling van de beperking van de CO2-uitstoot te verwezenlijken omdat het energieverbruik van de gebouwen er 70% van het totale energieverbruik uitmaakt.

In welk geval moet u een EPB certtificaat beschikken ?

De eigenaar of een door hem aangestelde tussenpersoon (vastgoedkantoor, notaris...) die een onroerend goed, gesitueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Wallonië of in Vlaanderen, op de markt brengt (verkoop, verhuur, enz.), moet verplicht over een EPB-certificaat beschikken van zodra het op de markt wordt gebracht.

Wat is de nut van zo'n EPB certificaat ?

Reglementation PEB

Het EPB-certificaat heeft een informatief doel. Het drukt de energieprestatie van een onroerend goed uit op een schaal van A (heel zuinig) tot G (heel energieverslindend) voor kandidaat-kopers of -huurders . Deze energieprestatie wordt opgesteld op basis van de energetische kenmerken van het onroerend goed (warmteverliesoppervlakte, isolatie, type verwarmingsketel, ventilatiesysteem…). Deze worden ter plaatse door de certificateur verzameld en vervolgens in een softwareprogramma opgenomen, dat rekening houdt met verschillende berekeningshypotheses zoals bijvoorbeeld een gestandaardiseerd verbruik van de bewoner en een gemiddeld klimatologisch jaar.

Het resultaat houdt geen rekening met de effectieve energieverbruik van de huidige inwoner omdat die geen invloed op het energieverbruik van de toekomstige inwoner.

Met deze methode kan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder op een simpele en objectieve manier het energieverbruik van de verschillende panden die hij bezoekt vergelijken.

Hoeveel kost een certificaat ?
Hoe kan ik het resultaat optimaliseren ?
Kom ik in aanmerking voor een premie ?

U zult al de anwtoorden op uw vragen op Wikinergie terugvinden. Er is niets gemakkelijker om een afspraak te maken met ons, u hoeft gewoon ons te bellen of een bericht te sturen door het contactformulier. Bedankt voor het vertrouwen en tot biennenkort.